KHUÔN BẾ MÚT
Khuôn bế mút dùng để bế các loại mút xốp hoặc các loại mút dùng làm hộp cơm hoặc hộp xôi
Chuyên mục này có lượt phản hồi
- Để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, các bình luận không dấu, mang tính Spam, không lịch sự sẽ bị xóa Bình luận: KHUÔN BẾ MÚT

Thành viên
Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ 1 - 0918344340

Hỗ trợ 2 - 0909344340

Quảng cáo